A A A

Alege să participi on-line!

28 Iunie 2024 | 20

Pentru a reduce costurile unui proces de judecată, poţi participa la şedinţa de judecată prin videoconferinţă.

Dacă nu te poţi prezenta în instanţa de judecată pentru a participa la un proces, deoarece te afli la distanţă mare, ai dreptul să participi prin videoconferinţă:

-   dacă eşti expert, te poţi afla în orice locaţie unde sunt condiţii tehnice corespunzătoare;

-      dacă eşti reclamant, pârât, intervenient sau alt participant la procesul civil şi te afli peste hotarele Republicii Moldova, poţi fi audiat la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova;

- dacă execuţi pedeapsa într-un penitenciar din Republica Moldova poţi fi audiat la sediul instituţiei penitenciare;

-   dacă eşti internat într-o instituţie medicală poţi fi audiat la sediul instituţiei medicale dacă dispune de mijloace tehnice corespunzătoare;

- dacă ai dizabilităţi locomotorii poţi fi audiat la sediul instituţiei medicale, la sediul instituţiei de asistentă socială, al autorităţii tutelare, serviciului de probaţiune, dacă dispun de condiţii tehnice;

- dacă eşti martor şi nu te poţi prezenta fiind peste hotare, poţi fi audiat la sediul misiunii diplomatice sau al oficiului consular al Republicii Moldova; iar dacă te afli pe teritoriul Republicii Moldova poţi fi audiat în biroul notarial, la sediul organului de probaţiune sau biroul executorului judecătoresc, fiind deţinut în penitenciar, poţi fi audiat acolo, sau dacă eşti internat într-o instituţie medicală vei fi audiat din această instituţie, dacă sunt condiţii tehnice. Martorul care se află în situaţie de pericol, pe motive de securitate, poate fi audiat prin videoconferinţă cu distorsionarea vocii şi imaginii acestuia.

-   dacă eşti victimă a violenţei în familie te poţi afla la orice locaţie (de exemplu la domiciliu, la locul de muncă, ş.a.).

Pentru verificarea identităţii este necesar să deţii un document de identitate pe care să-l prezinţi în regim on line sau să fie expediată copia prin poşta electronică, iar martorul va fi obligat să semneze declaraţia privind cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor sale, inclusiv de a spune adevărul, pe care să o expedieze instanţei de judecată.

Pentru a face cunoştinţă cu cererile şi actele suplimentare prezentate în şedinţă, la judecarea cauzei prin videoconferinţă, grefierul ţi le va expedia prin poştă electronică, iar dacă nu cunoşti limba în care se desfăşoară procesul de judecată, vei fi asigurat cu interpret.

În 6 luni ale anului curent Judecătoria Drochia a desfășurat 45 de ședințe prin videoconferință, dintre care 39 pe dosare penale ce constituie  1,87% din totalul ședințelor care au avut loc. Un număr mai mic de ședințe prin videoconferință au fost pe dosare civile.

Judecătoria Drochia implementează tehnologiile informaţionale în activitatea sa cu scopul de a reduce costurile judiciare, cheltuielile de transport a participanţilor la proces şi de a asigura accesul facil la justiţie, într-un termen mai restrâns.