A A A

Taxa de stat

 

Conform art.3 lit.a) al Legii taxei de stat nr.213 din 31.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) Monitorul Oficial al R. Moldova nr.306-309 art. 549 din 11.08.2023, Se impune taxă de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, cererile de apel, cererile de recurs şi alte cereri prevăzute în anexa nr.1 (din legea citată), cererile de contestare a actelor şi acţiunilor executorului judecătoresc, precum şi pentru cererile de eliberare de către instanţa de judecată a copiilor (duplicatelor) de pe documente, conform anexei nr.1 (din legea citată).

 

enlightenedTAXA DE STAT ȘI TAXELE DE TIMBRU vor fi efectuate * EXCLUSIV * prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay: https://mpay.gov.md/

 

Ghid MPay pentru achitarea taxelor în instanțele judecătorești GHID VIDEO

 

TAXA DE STAT PENTRU CERERILE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ- https://mpay.gov.md/Services/Service/AAIJ2

 

TAXA DE STAT PENTRU CERERILE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ (E-DOSAR)- https://mpay.gov.md/Order/Search/AAIJ1 

 

AMENZI APLICATE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI ÎN CAUZE ADMINISTRATIVE ȘI PENALE- https://mpay.gov.md/Services/Service/AAIJ3

 

TAXA DE TIMBRU- https://mpay.gov.md/Services/Service/AAJ10 

 

TAXA DE STAT PENTRU ELIBERAREA COPIILOR DECIZIILOR JUDECĂTOREȘTI- https://mpay.gov.md/Services/Service/AAIJ4

 

TAXA PENTRU SERVICIUL DE IMPRIMARE A COPIILOR DE CERERI DEPUSE ÎN INSTANȚA DE JUDECATĂ (E-DOSAR)- https://mpay.gov.md/Services/Service/AAIJ5