A A A

Prezentare instanță

Conform prevederilor legii Nr. 76  din  21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești (Art. 1) judecătoriile Rîșcani și Glodeni au fuzionat prin contopire cu Judecătoria Drochia, formînd Judecătoria Drochia. Judecătoria nou-creată și-a început activitatea la 1 ianuarie 2017.

Unificarea sediilor judecătoriilor se va efectua treptat, pînă în data de 31 decembrie 2027, pe măsura creării condițiilor pentru aceasta, conform planului aprobat de Parlament la propunerea Guvernului.
Pînă la crearea condițiilor de funcționare într-un sediu unic, judecătoriile nou-create vor avea mai multe sedii separate : Judecătoria Drochia sediul Central, Judecătoria Drochia sediul Glodeni și Judecătoria Drochia sediul Rîșcani.

Numărul total de angajați pe cele trei sedii (inclusiv personalul tehnic) este de 87, dintre care 39 activează la Judecătoria Drochia sediul Central, 25 la Judecătoria Drochia sediul Rîșcani și 23 la Judecătoria Drochia sediul Glodeni.

La Judecătoria Drochia sediul Central sunt 6 unități de judecători; la Judecătoria Drochia sediul Rîșcani sunt 4 unități de judecători; la Judecătoria Drochia sediul Glodeni sunt 4 unități de judecători.

La Judecătoria Drochia este utilizată versiunea 4.1 PIGD. Dacă în anul 2012, instanţa înregistra audio, doar şedinţele care se desfăşurau în sălile de şedinţe, atunci în anii 2015-2017 la Judecătoria Drochia sunt înregistra­te audio toate şedinţele de judecată.

Volumul de muncă al Judecătoriei Drochia în perioada 2016-2017 se caracterizează printr-o tendinţă descendentă, atît la capitolul numărului dosarelor/materialelor înregistrate, cît și la cel al numărului dosarelor/ materialelor examinate.

În urma implementării reformei în sectorul judecătoresc, cheltuielile de personal au avut o tendinţă de creştere. În 2014, mijloacele financiare destinate acoperirii cheltuielilor operaţionale au cunoscut o creştere faţă de anul 2012 cu circa 39%. in anul 2014, costul

În holurile de la intrările în instanţe sunt instalate panouri informa­five pentru justiţiabili. La etajul I există panouri cu dislocarea birouri­lor din cadrul instanţei. Secţia de evidenţă şi documentare procesuală se află în imediata apropiere de intrarea în instanţe. În judecătorii sunt indicatoare de direcţionare a cetăţenilor spre  sălile de şedinţe. Pe uşile birourilor judecătorilor există indicatoare clare cu numele şi funcţia acestora, iar avertismentul precum că accesul în birourile judecătorilor este interzis este plasat pe uşa de la intrarea  în instanţe