A A A

Anunț

09 Octombrie 2023 | 27

 În perioada 06-08 octombrie 2023, a fost organizată o întâlnire a Consiliului Director al Asociației Magistraților din România (AMR) cu conducerea și cu unii membrii ai Asociației Judecătorilor din Republica Moldova (AJRM) cu tema : Independența justiției – garanție a dreptului la un process echitabil; aspecte concrete ale manifestării acestui principiu esential pentru un stat de drept; colaborarea între asociațiile profesionale pentru apărarea și promovarea independenței justiției și pentru îmbunătățirea activității”.

Avînd în vedere importanța și complexitatea tematicilor ce au fost discutate, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova, a identificat 43 de magistrați membrii ai AJRM care au participat la acest eveniment. Ca reprezentant din partea judecătoriei Drochia a participat d-na Chistruga Rodica, judecător în cadrul judecătoriei Drochia sediul Central.