A A A

Anunț

26 Octombrie 2023 | 55

 Institutul Național al Justiției,  la data de 25.10.2023 a  organizat un atelier de lucru privind “Furnizarea serviciilor judiciare centrate pe oameni și administrarea sediului instanței de judecată”.

Obiectivele activității de formare au fost:

✔ Conștientizarea importanței și a utilității aplicării conceptului justiției centrate pe oameni;

✔ Cunoașterea și aplicarea criteriilor de apreciere a nivelului corespunderii sediului și a facilităților instanței conceptului de justiție centrată pe oameni

 ✔ Evaluarea necesităților proprii pentru dezvoltarea instanței;

✔ Identificarea acțiunilor necesare pentru revederea, optimizarea modului de furnizare a serviciilor judiciare în cadrul instanței;

✔ Identificarea acțiunilor necesare pentru gestionarea eficientă și optimizarea sediului instanței.

Au fost puse în discuție următoarele subiecte:

  • Ce este justiția centrată pe oameni și cum poate aceasta spori încrederea în sistemul judecătoresc.
  •  Criteriile de evaluare a procesului de furnizare a serviciilor judiciare centrate pe oameni.
  • Importanța comunicării pentru o justiție centrată pe om.
  • Modul de aplicare și utilitatea Consiliilor Consultative și a evaluării nivelului de satisfacție a justițiabililor și a angajaților privind facilitățile instanței.
  • Infrastructura modernă a instanțelor de judecată.
  • Cum implementăm justiția centrată pe oameni și administra eficient sediului instanței. Pași de urmat.
  • Facilitarea accesului la justiție al persoanelor cu deficiențe de văz, în condiții egale și nediscriminatorii.

La atelierul de lucru a participat d-na Vatamaniuc Tatiana, specialist principal în cadrul judecătoriei Drochia sediul Central.