A A A

Anunț

01 Noiembrie 2023 | 62

           Institutul Național al Justiției,  la data de 31.10.2023 a  organizat un atelier de lucru privind “Gestionarea eficientă a personalului în instanța de judecată”.

Obiectivele activității de formare au fost:

✔ Conștientizarea importanței gestionării corecte a resurselor umane în cadrul instanței de judecată;

✔ Documentarea corectă a procesului de gestionarea a resurselor umane în cadrul instanței de judecată;

 ✔ Cunoașterea și aplicarea tehnicilor moderne de motivare nefinanciară și stimulare financiară a colaboratorilor instanței de judecată;

✔ Gestionarea eficientă a echipei, asigurarea unei interacțiuni proxime între colaboratorii instanței de judecată.

Au fost puse în discuție următoarele subiecte:

  • Gestionarea resurselor umane și managementul personalului.
  • Aspecte relevante privind documentarea activităților de HR.
  • Etica și deontologia angajaților instanțelor de judecată.

La atelierul de lucru a participat d-na Lența Svetlana șef al secretariatului a judecătoriei Drochia și d-na Vatamaniuc Tatiana, specialist principal în cadrul judecătoriei Drochia sediul Central.