A A A

Anunț

16 Octombrie 2017 | 5

Pe data de 26.10.2017, de la orele 08.00-17.00, cu întrerupere de la orele 12.00-13.00, prin Ordinul Președintelui Judecătoriei Drochia V.Nogai nr.437 din 12.10.2017, s-a dispus organizarea în cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani a evenimentului "Ziua ușilor deschise" cu următorul program:

   Punerea la dispoziția publicului larg a unui program ghidat cu desfășurarea următoarelor evenimente pe data de 26.10.2017 Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani, de la orele 08.00-17.00 cu întrerupere de la orele 12.00-13.00:

- Acces liber în clădirea Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani cu oferirea posibilității tuturor doritorilor de a vizita sălile de ședință, birourile, cancelaria instanței de judecată;

- Prezentarea judecătorilor și aparatului instanței de judecată;

- Informarea vizitatorilor cu: modul de organizare și funcționare a instanțelor de judecată, condițiile de muncă, competența instanței de judecată la examinarea cauzelor (civile, penale, contravenționale etc.) și procedurile de examinare a lor, modul de atac a hotărîrilor judecătorești și alte informații utile.

  Organizarea pe data de 26.10.2017, ora 13.30, în cadrul Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani a unei întruniri a judecătorilor și angajaților instanței cu elevii de la liceele din or.Rîșcani, coordonînd-o cu conducerea acestor instituții de învățămînt.

  Improvizarea unui proces de judecată, cu participarea tinerei generații de la instituțiile de învățămînt liceal și totalizarea rezultatelor.

  Evaluarea evenimentului, cu plasarea informației pe pagina web a instanței de judecată și mijloacele de informare în masă.

 

                                       Cu respect, 

                              Administrația Judecătoriei Drochia, sediul Rîșcani