A A A

Anunț

27 Octombrie 2018 | 6

Anunț

   La data de 02.11.2018, de la orele 08.00-17.00, cu întrerupere de la orele 12.00-13.00, prin Ordinul Președintelui Judecătoriei Drochia V.Nogai nr.442 din 29.10.2018, s-a dispus organizarea în cadrul Judecătoriei Drochia, sediul central a evenimentului "Ziua ușilor deschise" cu următorul program:

   Punerea la dispoziția publicului larg a unui program ghidat cu desfășurarea următoarelor evenimente pe data de 02.11.2018 Judecătoriei Drochia, sediul central, de la orele 08.00-17.00 cu întrerupere de la orele 12.00-13.00:

- Acces liber în clădirea Judecătoriei Drochia, sediul central cu oferirea posibilității tuturor doritorilor de a vizita sălile de ședință, birourile, cancelaria instanței de judecată;

- Prezentarea judecătorilor și aparatului instanței de judecată;

- Informarea vizitatorilor cu: modul de organizare și funcționare a instanțelor de judecată, condițiile de muncă, competența instanței de judecată la examinarea cauzelor (civile, penale, contravenționale etc.) și procedurile de examinare a lor, modul de atac a hotărîrilor judecătorești și alte informații utile.

- Improvizarea unui proces de judecată, cu participarea tinerei generații de la instituțiile de învățămînt liceal și totalizarea rezultatelor.

- Evaluarea evenimentului, cu plasarea informației pe pagina web a instanței de judecată și mijloacele de informare în masă.

 

                                       Cu respect, 

                              Administrația Judecătoriei Drochia, sediul central