A A A

Comunicat

15 Martie 2023 | 62

La data de 13.03.2023 Judecătoria Drochia sediul Central a organizat un club de discuții cu tematica “Accesul justițiabililor la justiție ”.  La eveniment au participat reprezentanții instituțiilor de stat,  autorității publice locale și mass media locală și regională. Invitați au fost avocați,  procurori, profesori, reprezentanți ai asociaților obștești și reprezentanți ai societății civile.

 Au avut loc  discuții privind activitatea instanței de judecată, modul de furnizare a informației solicitate justițiabililor, accesul liber a persoanelor la toate mijloacele procedurale, comportamentul justițiabililor în cadrul instanței de judecată, precum și alte subiecte ce țin de accesul la justiție și termenii de eliberare a actelor.

Tindem spre o conlucrare eficientă cu toate instituțiile și persoanele implicate în înfăptuirea actului justiției și o colaborare fructuoasă cu instituțiile media în ceea ce privește sporirea credibilității justițiabililor în sistemul judiciar.