A A A

Comunicat

03 Iulie 2024 | 36

              Judecătoria Drochia comunică, că conform informaţiei IP Drochia nr.34/33-8654 din 01.07.2024, privitor la acţiunile ilegale ale cet. Dascăl Vladislav de dezorganizare a desfășurării  şedinţei de judecată şi activitatea instanţei Judecătoriei Drochia (sediul Central), în ziua de 25.06.2024, la data de 01.07.2024 de către Organul de Urmărire Penală al IP Drochia a fost pornită cauza penală nr.2024120241, în baza art.287 alin. 1 Cod penal. “(1) Huliganismul, adică acţiunile intenţionate care încalcă ordinea publică, însoţite de aplicarea violenţei asupra persoanelor sau de ameninţarea cu aplicarea unei asemenea violenţe, de opunerea de rezistenţă violentă reprezentanţilor autorităţilor sau altor persoane care curmă actele huliganice, precum şi acţiunile care, prin conţinutul lor, se deosebesc printr-o obrăznicie deosebită - se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 1050 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani.”

             Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr.504/17 din 03.06.2014 cu privire la aprobarea Regulilor de conduită a justiţiabililor şi a altor persoane în instanţa judecătorească, în incinta instanţei judecătoreşti fiecare justiţiabil şi oricare altă persoană este obligată:

             a)     Să aibă o ţinută decentă şi o comportare cuviincioasă;

             b)    Să păstreze ordinea şi disciplina;

             c)     Să se abţină de la orice manifestare care ar putea perturba activitatea instanţei;

             d)    Să respecte prevederile legale şi de ordin normativ care reglementează activitatea instanţei judecătoreşti;