A A A

FORUMUL #JUSTIȚIE PENTRU MOLDOVA

03 Mai 2024 | 21

    La data de mai 2024, Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), organizează evenimentul public de prezentare a Raportului alternativ de monitorizare - Implementarea Strategiei privind asigurarea independenței și integrității sectorului justiției pentru anii 2022 – 2025.

    Evenimentul este organizat în cadrul proiectului "Asigurarea integrității, eficienței și independenței sistemului de justiție din Moldova - #Justice4Moldova", implementat de Institutul pentru Poliție și Reforme Europene (IPRE), în consorțiu cu Institutul pentru Raportarea Războiului și Păcii (IWPR), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și co-finanțat de Fundația Soros Moldova.
Obiectivele principale ale evenimentului sunt:

- Prezentarea publică a Raportului de monitorizare;

- Dezbaterea principalelor constatări ale Raportului precum și setarea priorităților în vederea eficientizării procesului de implementare a Strategiei aferente sectorului justiției.

    Evenimentul va reuni reprezentanți ai Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii, Consiliului Superior al Procurorilor, procurori, judecători, reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare și ai societății civile, etc.