A A A

Harta judiciară a fost revizuită!

02 Iulie 2024 | 27

De la 27 decembrie 2024 în circumscripţia Judecătoriei Drochia vor fi incluse localităţile din raionul Donduşeni, iar localităţile din raionul Glodeni vor fi atribuite în competenţa Judecătoriei Bălţi!

Modificările au fost operate prin Legea nr.135 din 13.06.2024, publicată în Monitorul Oficial nr.271-274 din 27.06.2024 care intră în vigoare la 6 luni de la publicare.

Judecătoria Drochia va activa deja în 3 sedii: sediul central Drochia, sediul Donduşeni şi sediul Rîşcani.

Este important ca persoana interesată să cunoască la care judecătorie urmează a se adresa cu cererea sa, deoarece instanţa de judecată este competentă să soluţioneze dosarele în dependenţă de teritoriul pe care se extinde activitatea sa.